Kapvergunning aanvragen

Als u een boom of boombeplanting wilt kappen, heeft u soms een kapvergunning nodig. U vraagt uw kapvergunning aan via het Omgevingsloket. U heeft hier DigiD voor nodig.

Online aanvragen

Voorwaarden

  • De boom heeft een bijzondere status.

Procedure

  1. Controleer de status van de boom.
  2. Heeft de boom een bijzondere status? Dan vraagt u online uw kapvergunning aan. (Zo niet, dan mag u kappen zonder vergunning.)
  3. U ontvangt binnen 8 weken een besluit.

Kosten

  • Met status: € 275,90
  • Zonder status: gratis