Omgevingsvergunning kappen aanvragen

Als u een boom of boombeplanting wilt kappen, heeft u soms een omgevingsvergunning kappen nodig. U vraagt uw kapvergunning aan via het Omgevingsloket. U heeft hier DigiD voor nodig.

Online aanvragen

Voorwaarden

  • De boom heeft een bijzondere status.

Procedure

  1. Controleer de status van de boom.
  2. Heeft de boom een bijzondere status? Dan vraagt u online uw kapvergunning aan. (Zo niet, dan mag u kappen zonder vergunning.)
  3. U ontvangt binnen 8 weken een besluit.

Kosten