Splitsingsvergunning aanvragen

Als u uw woning wilt splitsen in meerdere zelfstandige woningen, heeft u een splitsingsvergunning nodig. U vraagt uw splitsingsvergunning schriftelijk aan.

Voorwaarden

  • U wilt uw woning kadastraal (en niet bouwkundig) splitsen.
  • Uw koopwoning bedraagt maximaal € 260.000.
  • Uw sociale huurwoning bedraagt maximaal € 710 per maand.

Let op: als u uw woning bouwkundig wilt splitsen, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Procedure

  • U vraagt uw splitsingsvergunning schriftelijk aan. Stuur uw aanvraag per post naar Gemeente Oudewater, Postbus 100, 3420 DC Oudewater. Of per e-mail naar stadskantoor@oudewater.nl.
  • U ontvangt binnen 8 weken een besluit.

Wat moet u meesturen?

  • Een tekening van de woning voor én na de splitsing.
  • Een situatietekening (kadastrale kaart).
  • Adresgegevens van het gebouw dat u wilt splitsen.

Kosten

Zie: Legesverordening 2024