Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u weinig of geen inkomen heeft, kunt u online kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting (OZB) en rioolheffing. Of het aanvraagformulier invullen en naar de gemeente opsturen.

Online aanvragen Formulier downloaden

Voorwaarden

U kunt kwijtschelding krijgen:

 • als u de belastingaanslag nog niet heeft betaald of u heeft korter dan 3 maanden geleden betaald.
 • als u een laag inkomen heeft
 • als u geen koopwoning met overwaarde heeft
 • als uw saldo op uw bank- en spaarrekening(en) lager is dan: ongeveer 1 maand netto huur + 1 maand netto ziektekostenverzekering + 1 maand kosten van bestaan volgens de participatiewet + een extra vrijstelling als u:
  • gehuwd bent: € 2.000
  • alleenstaande ouder: € 1.800
  • alleenstaande: € 1.500
 • als u geen voertuig heeft dat meer waard is dan € 3.350 (tenzij u om medische redenen niet zonder kan).

We kijken of uw inkomen niet hoger is dan de norm. Het normbedrag verschilt per huishoudtype. Zie: Normbedragen kwijtschelding belastingen (VNG). Gemeente Oudewater hanteert de 100%-norm. Bij het beoordelen van uw inkomen letten we ook op de ‘kostendelersnorm’: het totale inkomen van uw huishouding. Dit betekent: hoe meer personen van 27 jaar of ouder in uw huis wonen, hoe lager uw kwijtschelding is.

Procedure

 1. U vraagt online kwijtschelding aan. Of u vult het aanvraagformulier in en stuurt het op naar de gemeente. Doe dit binnen 3 maanden na de datum op uw aanslagbiljet.
 2. U ontvangt een brief met het besluit binnen 20 weken.

Veelgestelde vragen

Kan ik kwijtschelding aanvragen met terugwerkende kracht?

Ja. U kunt gemeentelijke belastingen terugvragen tot maximaal 3 maanden na betaling.

Moet ik mijn belastingaanslag betalen als ik kwijtschelding aanvraag?

Tijdens uw aanvraag hoeft u uw belastingaanslag nog niet te betalen. Dit uitstel geldt alleen voor afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting (OZB) en rioolheffing.

Moet ik elk jaar opnieuw kwijtschelding aanvragen?

Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen en heeft u toestemming gegeven dat wij uw persoonlijke financiële gegevens controleren? Dan krijgt u het volgende jaar soms direct kwijtschelding. U ziet op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen of u automatisch kwijtschelding krijgt.

Kan ik ook kwijtschelding aanvragen voor waterschapsbelasting?
Ik kan niet inloggen met DigiD. Wat nu?

Krijgt u een foutmelding bij het inloggen?
Bel naar de gemeente: 14-0348. Dan kijkt een medewerker met u mee.

Heeft u geen DigiD?
Dan moet u eerst DigiD aanvragen.