Peuteropvangtoeslag

Als uw kind naar de peuteropvang gaat, kunt u soms een vergoeding krijgen voor de kosten. U vraagt uw peuteropvangtoeslag online met DigiD aan.

Online aanvragen

Voorwaarden

 • Uw kind is 2,5 tot 4 jaar oud.
 • U én uw kind staan ingeschreven in de gemeente Oudewater.
 • De peuteropvang is in de gemeente Oudewater.
 • De peuteropvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • De peuteropvang voldoet aan de kwaliteitseisen van Rijksoverheid.
 • Uw gezinsinkomen is minder dan € 80.000 per jaar.
 • U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
 • Let op: u doet uw aanvraag voordat uw kind start op de peuteropvang.

Procedure

 1. U vraagt toeslag aan via de knop ‘Online aanvragen’.
 2. U ontvangt binnen 8 weken bericht met de beslissing.
 3. Bij goedkeuring ontvangt u een vast bedrag per maand (maximaal 10 uur per week en 40 schoolweken per jaar).

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

Veelgestelde vragen

Hoeveel peuteropvangtoeslag krijg ik per maand?

De hoogte van uw toeslag hangt af van het standaarduurtarief voor kinderopvang en uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen. 

Gezamenlijk toetsingsinkomen Ouderbijdrage per uur Toeslag per uur Maximale toeslag per maand Maximale toeslag per jaar
lager dan € 22.346 € 0,41 € 9,84 € 328 € 3.936
€ 22.347 - € 34.357 € 0,52 € 9,73 € 324,33 € 3.892
€ 34.357 - € 47.278 € 1,11 € 9,14 € 304,67 € 3.656
€ 47.279 - € 64.305 € 1,73 € 8,52 € 284 € 3.408
€ 64.306 - € 80.000 € 3,01 € 7,24 € 241,33 € 2.896

Let op: de gemeente berekent de hoogte van uw toeslag elk jaar opnieuw.