Peuteropvangtoeslag

Als uw kind naar de peuteropvang gaat, kunt u soms een vergoeding krijgen voor de kosten. U vraagt uw peuteropvangtoeslag online met DigiD aan.

Online aanvragen

Voorwaarden

 • Uw kind is 2,5 tot 4 jaar oud.
 • U én uw kind staan ingeschreven in de gemeente Oudewater.
 • De peuteropvang is in de gemeente Oudewater.
 • De peuteropvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • De peuteropvang voldoet aan de kwaliteitseisen van Rijksoverheid.
 • Uw gezinsinkomen is minder dan € 80.000 per jaar.
 • U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
 • Let op: u doet uw aanvraag voordat uw kind start op de peuteropvang.

Procedure

 1. U vraagt toeslag aan via de knop ‘Online aanvragen’.
 2. U ontvangt binnen 8 weken bericht met de beslissing.
 3. Bij goedkeuring ontvangt u een vast bedrag per maand (maximaal 5 uur per week en 40 schoolweken per jaar).

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

Veelgestelde vragen

Hoeveel peuteropvangtoeslag krijg ik per maand?

De hoogte van uw toeslag hangt af van het standaarduurtarief voor kinderopvang en uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen. 

 • lager dan € 21.278: maximaal € 1.752 per jaar
 • € 21.279 tot € 32.715: maximaal € 1.732 per jaar
 • € 32.716 tot € 45.018: maximaal € 1.626 per jaar
 • € 45.019 tot € 61.231: maximaal € 1.514 per jaar
 • € 61.232 tot € 80.000: maximaal € 1.288 per jaar

Let op: de gemeente berekent de hoogte van uw toeslag elk jaar opnieuw.