Peuteropvangtoeslag

Als uw kind naar de peuteropvang gaat, kunt u soms een vergoeding krijgen voor de kosten. U vraagt uw peuteropvangtoeslag online met DigiD aan.

Online aanvragen

Voorwaarden

 • Uw kind is 2,5 tot 4 jaar oud.
 • U én uw kind staan ingeschreven in de gemeente Oudewater.
 • De peuteropvang is in de gemeente Oudewater.
 • De peuteropvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • De peuteropvang voldoet aan de kwaliteitseisen van Rijksoverheid.
 • Uw gezinsinkomen is minder dan € 80.000 per jaar.
 • U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
 • Let op: u doet uw aanvraag voordat uw kind start op de peuteropvang.

Procedure

 1. U vraagt toeslag aan via de knop ‘Online aanvragen’.
 2. U ontvangt binnen 8 weken bericht met de beslissing.
 3. Bij goedkeuring ontvangt u een vast bedrag per maand (maximaal 5 uur per week en 40 schoolweken per jaar).

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

Kosten

Gratis

Veelgestelde vragen

Hoeveel peuteropvangtoeslag krijg ik per maand?

De hoogte van uw toeslag hangt af van het standaarduurtarief voor kinderopvang en uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen. 

 • lager dan € 20.584: maximaal € 1.632 per jaar
 • € 20.585 tot € 31.648: maximaal € 1614 per jaar
 • € 31.649 tot € 43.550: maximaal € 1.516 per jaar
 • € 43.551 tot € 59.235: maximaal € 1.412 per jaar
 • € 59.236 tot € 80.000: maximaal € 1.200 per jaar

Let op: de gemeente berekent de hoogte van uw toeslag elk jaar opnieuw.