Collegevergadering 06 februari 2024

Aanwezigen: Danny de Vries, Bernadette Schomaker, Walther Kok, Bas Lont en Saskia van Eck 

 

D/24/132844 | Algemene subsidieverordening Oudewater

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om: De Algemene Subsidieverordening Oudewater vast te stellen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/134953 | Collegevoorstel t.b.v. raadsinformatiebrief met Plan van Aanpak DVO

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het plan van aanpak van de evaluatie van de DVO en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/133048 | Hennepconvenant Eenheid Midden-Nederland 2024-2027

Advies 

1. Het college en de burgemeester besluiten, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, om het bijgevoegde Hennepconvenant Midden-Nederland 2024 - 2027 inclusief bijlagen aan te gaan.

Besluit

Akkoord

 

D/24/132560 | Vaststellen concept Warmteprogramma

Advies 

1. Stem in met het bijgevoegde concept Warmteprogramma Oudewater. 
2. Besluit het concept Warmteprogramma Oudewater ter inzage te leggen. 

Besluit

Akkoord