Collegevergadering 07 mei 2024 - schriftelijke ronde

Aanwezigen: Burgemeester De Vries, wethouder Schomaker, wethouder Kok, wethouder Lont en gemeentesecretaris Van Eck

D/24/143713 | Vaststellen RIB Informatie Spreidingswet

Advies 

Het college besluit om bijgevoegde raadsinformatiebrief 'Spreidingswet en de opgave voor Oudewater' vast te stellen en te sturen aan de raad. 

Besluit

Akkoord