Collegevergadering 09 april 2024

Aanwezigen: Burgemeester De Vries, wethouder Schomaker, wethouder Kok, wethouder Lont en Gemeentesecretaris Van Eck

 

D/24/140804 | Wijziging gemeenschappelijke regeling Ferm Werk

Advies 

1. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk. 
2. In te stemmen met de gewijzigde verdeelsleutel voor de verdeling van de uitvoeringskosten over de deelnemers in de GR. 
3. In te stemmen met de randvoorwaarden voor uittreding uit de GR. 
4. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:  
1. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk. 
2. In te stemmen met de gewijzigde verdeelsleutel voor de verdeling van de uitvoeringskosten over de deelnemers in de GR. 
3. In te stemmen met de randvoorwaarden voor uittreding uit de GR. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/140489 | Beantwoording artikel 32 vragen VVD over sportzaal De Eiber

Advies 

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de beantwoording van artikel 32 vragen van de VVD over sportzaal De Eiber. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/140822 | Artikel 32 vragen laagvlieggebieden helikopters

Advies 

1. Instemmen met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 32-vragen over laagvlieggebieden van helikopters en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord