Collegevergadering 12 maart 2024

Aanwezigen: burgemeester De Vries, wethouder Schomaker, wethouder Kok, wethouder Lont en gemeentesecretaris Van Eck 

 

D/24/137221 | IZA - Aanwijzen gemeente De Ronde Venen als gemandateerde gemeente IZA voor Utrecht West

Advies 

Voorstel aan burgemeester en wethouders: 
1. De gemeente De Ronde Venen aan te wijzen als gemandateerde gemeente namens gemeenten in Utrecht- West voor het aanvragen en beheren van de Integraal Zorgakkoord (IZA) middelen. 
2. Het bijgevoegde Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord (IZA) gemeente Oudewater 2023 t/m 2026 vast te stellen (D/24/137223), voor zover het de bevoegdheden van het college betreft. 
Voorstel aan burgemeester: 
3. Het bijgevoegde Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord (IZA) gemeente Oudewater 2023 t/m 2026 vast te stellen, voor zover het de bevoegdheden van de burgemeester betreft. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/138091 | Jaarverantwoording uitvoering gemeentelijke taken rondom het onderwijsachterstandenbeleid 2023

Advies 

Stel de bijgevoegde jaarverantwoording uitvoering gemeentelijke taken rondom het onderwijsachterstandenbeleid 2023 vast. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/135986 | Uitslag Europees Parlement vaststellen met Centrale Stemopneming (CSO)

Advies 

1. Besluit om op donderdagavond na 21.00 uur alleen op lijstniveau tellen en de volgende dag op kandidaatsniveau tellen volgens het principe centrale stemopneming (CSO); 
2. Besluit de locatie Stadskantoor aan te wijzen als tellocatie op vrijdag 7 juni 2024 voor CSO; 
3. Besluit de balie van burgerzaken op vrijdag 7 juni 2024 te sluiten. 

Besluit

Akkoord