Collegevergadering 13 februari 2024

Aanwezigen: burgemeester De Vries, wethouder Schomaker, wethouder Kok, wethouder Lont en gemeentesecretaris Van Eck 

 

D/24/134091 | Exploitatie zwembad Oudewater 2024

Advies 

1. Besluit de exploitatie van het zwembad in Oudewater voor 2024 over te dragen aan Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO) en hiertoe de huidige huur- en exploitatieovereenkomst te verlengen tot 1 april 2025. 
2. Stem in met bijgevoegde brief aan SBZO over verlenging van de exploitatieovereenkomst. 
3. Besluit de exploitatiebijdrage voor 2024 vast te stellen op € 174.134,--. 
4. Besluit de verwachte, niet door de BOSA-regeling gedekte btw-restschade van SBZO in 2024 van ca. € 5.000,-- te vergoeden.

Besluit

Akkoord

 

D/24/134701 | Leerlingenprognose en ruimtebehoefte primair onderwijs gemeente Oudewater 2023-2041

Advies 

1. Stel het rapport Leerlingenprognose en ruimtebehoefte primair onderwijs gemeente Oudewater 2023-2041 van Planning Verband Groningen BV (versie juni 2023, D/24/134700) vast. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/135727 | Management Letter en Board Letter 2023 - ETL Accountants

Advies 

1.    Neem kennis van de Managementletter 2023 en de Boardletter van ETL Accountants 
2.    Stem in met de bestuurlijke reactie op de Boardletter 2023 en stuur deze samen met de Boardletter 2023 aan de Auditcommissie 

Besluit

Akkoord

 

D/24/134417 | Evaluatie Oud & Nieuw 2023/2024 Oudewater

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de evaluatie Oud en Nieuw 2023/2024 en verzend deze aan de raad. 

Besluit

Akkoord