Collegevergadering 16 april 2024

Aanwezigen: Burgemeester De Vries, wethouder Schomaker, wethouder Kok, wethouder Lont en gemeentesecretaris Van Eck.

 

D/24/141079 | Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard

Advies 

1. Neem kennis van de aanbiedingsbrief van de Archiefcommissie d.d. 25 maart 2024; 
2. Besluit, onder voorbehoud van toestemming van de raad, tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, overeenkomstig het ongewijzigde ontwerp-wijzigingsbesluit; 
3. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om op grond van artikel 61, vierde lid en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen het college toestemming te verlenen voor wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard overeenkomstig het ongewijzigde ontwerp-wijzigingsbesluit. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/134433 | Beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik gemeente Oudewater 2024

Advies 

Stel het bijgevoegde Beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik gemeente Oudewater vast. 

Besluit

Akkoord