Collegevergadering 19 maart 2024

Aanwezigen: Burgemeester De Vries, wethouder Schomaker, wethouder Kok, wethouder Lont, loco-gemeentesecretaris Gort
Afwezig: Gemeentesecretaris Van Eck

 

D/24/137937 | Afwijken van inkoopbeleid voor afronden project Energiehulp

Advies 

Besluit af te wijken van de in het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 gemeente Oudewater opgenomen verplichting tot het meervoudig onderhands aanbesteden van de verlenging van de opdracht inzake het project Energiehulp. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/138735 | Voortgang ontwikkeling Tappersheul III, zwembad en Statenland

Advies 

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voortgang van de ontwikkeling van Tapperheul III, zwembad en Statenland en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord