Collegevergadering 23 januari

Aanwezigen

Danny de Vries, Walther Kok, Bas Lont, Bernadette Schomaker en Saskia van Eck.

 

D/23/126912 | Treasurystatuut gemeente Oudewater 2024

Advies

De raad voor te stellen: het Treasurystatuut gemeente Oudewater 2024 vast te stellen; 
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/130791 | Collegevoorstel beantwoording bewonersbrief Oranjepark II

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde brief aan de bewoners (D/23/127899) inhoudende een reactie op de brief van 12 oktober 2023 (D/23/125131) en stuur de brief aan de raad en aan de desbetreffende bewoners van de Prins Bernhardstraat. 
 

Besluit

akkoord.