Collegevergadering 28 mei 2024

Aanwezigen: Burgemeester De Vries, wethouder Schomaker, wethouder Kok, wethouder Lont en gemeentesecretaris Van Eck

 

D/24/145497 | Benoeming leden commissie naamgeving van de openbare ruimte van Oudewater

Advies 

1. Besluit te benoemen tot leden van de commissie naamgeving van de openbare ruimte van Oudewater voor de periode 1 juni 2024 tot 1 juni 2028: 
• G. (Geertje) Bikker; 
• H. (Henk) Stofberg; 
• L.W. (Bert) Vermeij; 
• M. (Maaike) van Hooidonk; 
• W.A. (Wout) van Kouwen. 
2. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de benoeming van de leden van de commissie naamgeving van de openbare ruimte van Oudewater. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/142602 | Raadsinformatiebrief Bibliotheek regionale samenwerking AVV

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de intentie tot fusie van regiobibliotheek Het Groene Hart en regiobibliotheek Angstel, Vecht en Venen en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/145345 | Jaarrekening 2023 Oudewater

Advies 

1. Stel de raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, de jaarrekening 2023 vast te stellen. 
2. Mandateer wethouder Lont om, in dien nodig, aanpassingen aan de jaarrekening 2023 en het raadsvoorstel te doen. 

Besluit

Akkoord