Collegevergadering 30 januari 2024

Aanwezigen: Danny de Vries,Bernadette Schomaker, Walther Kok, Bas Lont en Saskia van Eck 

 

D/24/132994 | Raadsinformatiebrief pilot jeugdhulp in speciaal onderwijs

Advies 

1. Stem in met de raadsinformatiebrief over 'pilot jeugdhulp in speciaal onderwijs' en verzend deze naar de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/132342 | Richtlijnen voor zonnepanelen en warmtepompen bij monumenten in Oudewater

Advies 

1. Stel de bijgevoegde Richtlijnen voor zonnepanelen bij monumenten en binnen beschermde stads-of dorpsgezichten vast; 
2. Stel de bijgevoegde Richtlijnen voor warmtepompen bij monumenten en binnen beschermde stads-of dorpsgezichten vast; 
3. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de vastgestelde richtlijnen voor zonnepanelen en warmtepompen bij monumenten en binnen beschermd stadsgezicht en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord