Hoogheemraadschap verwijdert bomen Bokkenkade

Afgelopen winter zijn er door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden lekkages waargenomen in de waterkering bij de Bokkenkade, ten zuiden van de voetbalvelden in Oudewater. De lekkage wordt veroorzaakt door de wortels van de bomen die op de waterkering staan. Om de waterveiligheid van de waterkering te kunnen waarborgen, worden er 10 bomen verwijdert.

Er is een Flora- en faunacheck gedaan waaruit blijkt dat er geen dieren in de bomen nestelen. Ook zijn er geen bijzondere planten aangetroffen. De kap gebeurt in overleg met de gemeente Oudewater.
 
De werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats van maandag 11 maart tot en met vrijdag 15 maart 2024 door aannemer Kromwijk uit Woerden. Het wandelpad is tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk. Later worden, samen met overige oeverconstructiewerkzaamheden, ook de wortels van de bomen verwijderd.
 
Meer informatie
Meer informatie over Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en projecten langs de GHIJ kunt u vinden op de website: www.hdsr.nl. Voor eventuele vragen kunt u bellen met telefoonnummer (030) 634 57 00.