Meet de waterkwaliteit in uw buurt

Wat is de waterkwaliteit van vijvers en sloten in Oudewater? Wat zien we in het water? Leven er eigenlijk wel genoeg planten en dieren in? Wilt u helpen de kennis over de waterkwaliteit bij u in de buurt te vergroten? Meet dan mee!

Samen meten, samen weten

De gemeente zoekt enthousiaste vrijwilligers die van mei tot en met augustus 2024 één of meer wateren willen meten. Iedereen kan het en meedoen kost slechts een kwartiertje tijd per maand. Ligt er veel kroos op het water, of zwerfvuil? Of ziet u planten? De resultaten vult u online in.

Waarom meten?

In 2024 voert het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) de driejaarlijkse waterkwaliteitsmetingen (ecoscans) uit. Dankzij uw hulp controleren we zo nog vaker en meer wateren. Het waterschap verzamelt alle gegevens en maakt een rapportage. En deze gebruikt de gemeente weer om de kwaliteit van het water voor mensen, planten en dieren te verbeteren
Wat is de waterkwaliteit van vijvers en sloten in Oudewater? Wat zien we in het water? Leven er eigenlijk wel genoeg planten en dieren in? Wilt u helpen de kennis over de waterkwaliteit bij u in de buurt te vergroten? Meet dan mee!

Doet u mee?

Stuur een e-mail naar klimaatbestendig@oudewater.nl. Dan ontvangt u meer informatie en de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. Deze is op dinsdagavond 21 mei* om 19.30 uur in Oudewater. Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitleg over het meten van het water in uw buurt. Ook hoort u van ons wat wij in de gemeente gaan doen voor het verbeteren van de waterkwaliteit.


* Voor het meedoen aan het meten van de waterkwaliteit is het niet verplicht om aanwezig te zijn bij de informatiebijeenkomst.