Meet uw waterkwaliteit in de buurt

Wat is de waterkwaliteit van vijvers en sloten in Oudewater? Wat zien we in het water? Leven er eigenlijk wel genoeg planten en dieren in? Wilt u helpen de kennis over de waterkwaliteit bij u in de buurt te vergroten? Meet dan mee!

Samen meten, samen weten

De gemeente zoekt enthousiaste vrijwilligers die van mei tot en met augustus 2023 een of meer wateren willen meten. Iedereen kan het en meedoen kost slechts een kwartiertje tijd per maand. Ligt er veel kroos op het water, of zwerfvuil? Of ziet u planten? De resultaten vult u online in.

Waarom meten?

In 2023 voert het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) de driejaarlijkse waterkwaliteitsmetingen (ecoscans) uit. Dankzij uw hulp controleren we zo nog vaker en meer wateren. Het waterschap verzamelt alle gegevens en maakt een rapportage. En deze gebruikt de gemeente weer om de kwaliteit van het water voor mensen, planten en dieren te verbeteren.

Doet u mee?

Stuur een e-mail naar klimaatbestendig@oudewater.nl. Dan ontvangt u meer informatie en de uitnodiging voor de startbijeenkomst. Deze is op dinsdagavond 18 april om 19.30 uur. Tijdens de startbijeenkomst krijgt u uitleg over het meten van het water in uw buurt en gaan we met elkaar een meting doen met behulp van de app.