Projectplan ‘Dijk- en oeververbetering zuidoever GHIJ Willeskop’ ter inzage

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bereidt een dijk- en oeverbetering voor aan de zuidzijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) tussen Montfoort en Oudewater. De dijk voldoet niet overal aan de veiligheidsnorm en de constructie die de oevers beschermt tegen wegspoelen, verkeert op veel plaatsen in een slechte staat. U kunt het projectplan, waarin staat hoe het waterschap de dijk- en oeververbetering uitvoert, inkijken.

Wat staat er in het projectplan?
In dit projectplan staat welke werkzaamheden het waterschap gaat uitvoeren. In het plan staan niet alleen de technische aspecten en het ontwerp, maar ook hoe het project wordt ingepast in de omgeving en de maatregelen om eventuele nadelige effecten te voorkomen of te herstellen.

Projectplan inzien en inspraak
Het projectplan ‘Dijk- en oeververbetering zuidoever GHIJ Willeskop’ ligt tot en met 24 januari 2024 ter inzage. Tijdens deze periode kunt u het projectplan inzien en reageren op de plannen.

Op de website https://www.hdsr.nl/buurt/gekanaliseerde/dijken/dijk-oeververbetering-willeskop-deel-2/ is het projectplan digitaal in te zien en/of te downloaden. Ook kunt u de stukken inzien op het kantoor van het waterschap aan de Poldermolen 2 in Houten.

Meer informatie 
Op de website van het waterschap https://www.hdsr.nl/buurt/gekanaliseerde/dijken/dijk-oeververbetering-willeskop-deel-2/ staat meer informatie over het project. Voor vragen kunt u contact opnemen met het waterschap: Erika Copier, telefoon 030 – 634 57 00, e‑mail willeskopghij@hdsr.nl.