Onderwijs en kinderopvang

De gemeente wil het mogelijk maken dat Oekraïense kinderen naar school kunnen en gebruik kunnen maken van kinderopvang.

U vindt hier de mogelijkheden om de kinderen aan te melden voor basis- of voortgezet onderwijs of een MBO-opleiding in Oudewater of omgeving. Of voor kinderopvang.

Basisonderwijs

Door de schoolbesturen in de gemeente Oudewater is bepaald dat de kinderen op één centrale locatie worden opgevangen. Het cultuurhuis stelt hiervoor ruimte beschikbaar. Voor aanmelding en informatie neemt u contact op met Babette de Vries (tel. 0348-561614) of stuur een e-mail naar immanuelschool@d4w.nl.

Voortgezet onderwijs

Voor Oekraïense kinderen van 12 t/m 18 jaar is het mogelijk onderwijs te volgen in Utrecht. Het is vanaf nu mogelijk om de leerlingen aan te melden voor een Internationale Schakelklas van Ithaka. Voor meer informatie en het inplannen van een korte telefonische intake ga naar aanmelden voor Oekraïense leerlingen.

MBO-opleiding

Het MBO College Rijnland biedt meer dan 120 praktische en theoretische MBO opleidingen in de regio aan. Studenten uit Oekraïne (of degenen die hen steunen) kunnen een afspraak maken voor een intakegesprek op één van de locaties. Als regulier aanbod van het MBO Rijnland past bij de student is plaatsing direct mogelijk. Het MBO Rijnland onderzoekt de mogelijkheid voor leerplichtige vluchtelingen om een onderwijsprogramma te ontwikkelen. In dit programma staan ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zinvolle daginvulling, leren van de Nederlandse en/of Engelse taal, de Nederlandse cultuur/samenleving en beroepsoriëntatie centraal.

Contactgegevens MBO Rijnland-vestigingen voor een intakegesprek

Vestiging Contactpersoon E-mail/ telefoonnummer
Gouda Ruth Ceder-Darius

rceder@mborijnland.nl

06-15124794

Leiden Lammenschans Paula Rementeria Illino

prementeriaillino@mborijnland.nl

06-38165804

Leiden Breestraat Klaas Kuin

kkuin@mborijnland.nl

06-30175964

Leiden Storm Buysingstraat Corine van Egmond

cegmond@mborijnland.nl

06-45024881

Alphen aan den Rijn Khadija Agrida - Sarti

kagrida@mborijnland.nl

06-39847948

Woerden Mariam Bousaboun

mbousaboun@mborijnland.nl

06-19444960

Zoetermeer Roel Zwiers

rzwiers@mborijnland.nl

06-20139405

Leidschendam-Voorburg Roel Zwiers

rzwiers@mborijnland.nl

06-20139405

Taalonderwijs

U kunt hiervoor terecht bij het Touwteam. Meld u aan via 06-82091699 of stuur een e-mail naar vrijwilligers@wulverhorst.nl. U kunt zich ook bij het Touwteam melden als u taalles wilt geven.

Kinderopvang

Voorschoolse opvang op een peutergroep

Na de zomervakantie komt uw kind tussen 2,5 en 4 jaar, waarschijnlijk in aanmerking voor een plek op de voorschool. Door middel van een speciaal programma worden kinderen gestimuleerd in de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Uw kind krijgt een plek op de voorschool als de jeugdarts van het consultatiebureau hiervoor een indicatie geeft (dit kan nu nog niet). De voorschool volgen is alleen mogelijk bij een kinderopvangorganisatie die gecertificeerd is. In totaal zijn hier in Oudewater 4 locaties voor beschikbaar. 3 locaties van Kind & Co Ludens en 1 locatie van Quadrant kindercentra. Quadrant is op dezelfde locatie als de opvangklas. Of uw kind wordt geplaatst is afhankelijk van het aantal beschikbare plekken.

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang

U werkt en u heeft opvang nodig voor uw kinderen tussen 0 en 12 jaar. Dan kunt u gebruikmaken van het aanbod kinderopvang in onze gemeente. Het kinderdagverblijf is alleen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderopvang betaalt u deels zelf. Er komt een toeslag vanuit de Rijksoverheid beschikbaar, maar hiervoor moet de wet Kinderopvang nog aangepast worden. De verwachting is dat de wet in 2023 aangepast wordt. Het is inmiddels wel mogelijk om maandelijks een voorschot op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst aan te vragen. Zodra de wet aangepast is wordt de toeslag definitief toegekend. Komt u niet in aanmerking voor een voorschot? Misschien kan iemand in uw omgeving (familie, vrienden of bekenden) bij de opvang helpen.