Particuliere woonruimte aanmelden

De gemeente is vooral op zoek naar:

  • Zelfstandige woonruimten of woonruimten met een eigen opgang.
  • Locaties waar mensen in familieverband kunnen worden opgevangen (10 of meer personen).

Laat u goed informeren voordat u een vluchteling woonruimte aanbiedt
Om u daarbij te helpen is de handreiking Particuliere Opvang Oekraïners opgesteld. In deze handreiking vindt u informatie over hoe u een opvangplek kunt aanbieden, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor uw gast beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld over gezondheid en onderwijs. De handreiking kan u ook helpen als u al een gasthuishouden bent en een vluchteling bij u in huis woont.

Heeft u een woonruimte zoals bovenstaand beschikbaar? Vult u dan onderstaand formulier in.

Formulier downloaden

Procedure

  1. U vult het formulier in via de knop ‘Formulier downloaden’.
  2. U stuurt het ingevulde formulier per e-mail naar oekraine@oudewater.nl.
  3. De gemeente neemt contact met u op.

Veelgestelde vragen

Hoelang moet ik woonruimte beschikbaar bestellen?

U kunt zelf met de vluchteling afspreken hoe lang u de woonruimte aanbiedt.

Kan ik een vergoeding krijgen als ik Oekraïense vluchtelingen woonruimte aanbied?

Nee. Gastgezinnen worden niet financieel gecompenseerd door de gemeente of de rijksoverheid voor de opvang van vluchtelingen. Vluchtelingen die gebruik maken van particuliere woonruimte krijgen een financiële toelage (wooncomponent). Wij adviseren u voorafgaand aan het verblijf afspraken te maken met de vluchteling over het bijdragen aan de kosten voor verblijf in uw woning. Het is verstandig om de afspraken (schriftelijk) vast te leggen, zodat zowel het gastgezin als de vluchteling dezelfde verwachtingen hebben.

Ik kan de vluchtelingen niet langer opvangen. Wat moet ik doen?

Als u besluit om te stoppen meldt u dit bij de gemeente door een e-mail te sturen naar oekraine@oudewater.nl. De gemeente gaat op zoek naar een vervangende woonruimte. Voor praktische ondersteuning gaat u naar Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart.