Verzekeringen

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zich op verschillende manieren verzekeren. Bekijk op hier hoe de zorgverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering geregeld zijn.

Zorgverzekering

Als u bent gevlucht uit Oekraïne dan heeft u in Nederland recht op medische zorg. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, verloskundige of het ziekenhuis. U hoeft zelf niets te betalen of voor te schieten. U valt onder de RMO (Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne). Het zorgpakket van de RMO is bijna gelijk aan het zorgpakket van de RMA (Regeling Medische zorg Asielzoekers).

  • Heeft u een paspoort en een Burgerservicenummer, dan laat u dit zien als u zorg nodig heeft. De kosten worden dan betaald uit de RMO. U hoeft hiervoor niets te doen en niets te betalen. 
  • Heeft u (nog) geen paspoort of Burgerservicenummer, dan betaalt het CAK de zorgkosten. Ook dan hoeft u niets te doen of te betalen. 

Goed om te weten: vanaf 1 juli 2022 hoeft u geen zorgverzekering meer af te sluiten als u werkt. Wanneer u toch al een zorgverzekering heeft afgesloten, hoeft u zelf niets te doen. U ontvangt een brief van uw zorgverzekeraar waarin staat dat uw zorgverzekering per 1 augustus stopt. U ontvangt dan ook geen zorgtoeslag meer, omdat u geen premie en eigen risico meer betaalt. 

Let op! Alleen als u uw zorgverzekering wilt houden, neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Dat staat in de brief die u ontvangt. 

Aansprakelijkheidsverzekering

In Nederland mogen vluchtelingen uit Oekraïne 90 dagen zonder visum verblijven. Zij hoeven in deze periode dus geen asiel aan te vragen. De aansprakelijkheidsverzekering die Oekraïners in eigen land hebben afgesloten biedt vanwege de oorlog geen dekking. Oekraïners hebben dan dus geen aansprakelijkheidsverzekering.  

De verzekeringsmaatschappij van de gemeente heeft een aansprakelijkheidsdekking voor Oekraïense vluchtelingen opgenomen. De verzekering geldt alleen als een andere verzekering geen dekking biedt.   

De volgende vluchtelingen komen in aanmerking voor deze verzekering. 

  1. Personen met een Oekraïense nationaliteit. 
  2. Derdelanders die vóór 24 februari rechtmatig verbleven in Oekraïne. 
  3. Gezinsleden van de onder 1 en 2 genoemde personen. 
  4. Huwelijkspartner of niet-gehuwde partner waarmee een duurzame relatie wordt onderhouden; 
  5. Minderjarige ongehuwde kinderen (binnen of buiten het huwelijk geboren of geadopteerd);  
  6. Andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden en die daarvan volledig of grotendeels afhankelijk zijn.  

Veroorzaakt een van bovenstaande personen schade bij een derde en wordt deze persoon aansprakelijk gesteld? Meld dit bij de gemeente die verantwoordelijk is voor hun opvang of waar het gasthuishouden ingeschreven staat als inwoner.  

De dekking is van 25 februari 2022 tot 1 januari 2023.