Leerplicht

Uw kind mag naar school vanaf 4 jaar. Vanaf 5 jaar moet uw kind naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen hebben leerplicht tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden als ze een diploma hebben. Zonder diploma moeten ze tot 18 jaar onderwijs blijven volgen. Dit heet kwalificatieplicht.

Vragen

Voor vragen over de leerplicht, vrijstellingen, verlof en kwalificatieplicht neemt u contact op met het Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest (RBL UNW). Het Regionaal Bureau Leerplicht werkt in opdracht van de gemeente.

Klachten

Bent u niet tevreden over hoe u bent behandeld door het Regionaal Bureau Leerplicht? Dien dan een klacht in bij de gemeente. Zie: Klacht indienen