Leerlingenvervoer aanvragen

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Bijvoorbeeld door een structurele handicap of omdat de school meer dan zes kilometer van uw woonadres ligt? Dan kan het zijn dat uw kind in aanmerking komt voor een vergoeding voor ‘passend vervoer’ naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Let op: er is een tekort aan chauffeurs. Hierdoor is het steeds lastiger om kinderen op tijd op school te krijgen. We vragen u als ouder/verzorger om te kijken wat u eerst zelf kunt doen.

Voorwaarden 

In principe zorgt u er zelf voor dat uw kind veilig op school komt. Een aantal voorwaarden bepalen of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld de afstand tot de school en het soort onderwijs dat uw kind volgt. 

U vraagt leerlingenvervoer voorafgaand aan het nieuwe schooljaar aan vóór 3 mei. 

Scholen 

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor uw kind als het onderwijs volgt op: 

 • een basisschool (met een specifieke geloofs- of levensovertuiging); 
 • een speciale school voor basisonderwijs (SBO); 
 • het speciaal (voortgezet) onderwijs (SO of VSO); 
 • het voortgezet onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap. 

Afstand 

De afstand tussen uw woning en de school is belangrijk. Uw kind kan gebruik maken van leerlingenvervoer als de dichtstbijzijnde toegankelijke school zes kilometer of meer van uw woning ligt. Als de afstand minder dan zes kilometer is, heeft uw kind geen recht op leerlingenvervoer.

Procedure

 • U vraagt leerlingenvervoer aan via de knop ‘Online aanvragen’.
 • Let op: het is mogelijk dat u een foutmelding krijgt bij het indienen van de aanvraag. We proberen dit zo snel mogelijk op te lossen.

Online aanvragen

Vergoedingen 

Is één van de hierboven genoemde situaties op u van toepassing? Dan komt uw kind misschien in aanmerking voor een vergoeding. Er zijn verschillende soorten vergoedingen. 

 • fietsvergoeding; 
 • openbaar vervoervergoeding; 
 • vergoeding vervoer met eigen auto;
 • taxi of busvervoervergoeding.

Fietsvergoeding 

U ontvangt een vergoeding per gefietste kilometer door het kind. Pas als deze vorm van reizen voor uw kind niet haalbaar blijkt, kan een andere soort vergoeding worden verstrekt. 

Openbaar vervoer 

Als de fiets niet kan maar de bus of trein wel, dan gaat het leerlingenvervoer per openbaar vervoer. De gemeente vergoedt de goedkoopste manier van vervoer per bus of trein. Zie: 9292.nl 

Vervoer met uw eigen auto 

U ontvangt een vergoeding per kilometer voor eigen vervoer. We gaan uit van de kortste route. Zie: ANWB routeplanner  

Schoolgroepsvervoer

De gemeente regelt het taxivervoer naar school met de taxivervoerder. De gemeente geeft de gegevens van uw kind door aan de taxivervoerder. De taxivervoerder regelt het vervoer van uw kind verder met u. 

Kosten

U betaalt een eigen bijdrage als uw inkomen in het jaar 2022 hoger was dan € 29.700 (schooljaar 2024-2025) en uw kind naar het reguliere of speciale basisonderwijs gaat. Voor het schooljaar 2024-2025 is deze bijdrage € 588 per kind.

Draagkrachtafhankelijke bijdrage

Deze bijdrage kan gevraagd worden als de afstand tussen woning en dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt.

Veelgestelde vragen

Hoeveel betaal ik aan draagkrachtafhankelijke bijdrage?
Hoeveel betaal ik aan draagkrachtafhankelijke bijdrage?
Inkomen vanaf Inkomen tot Eigen bijdrage
0 € 39.500 nihil
€ 39.500 € 46.500 € 220
€ 46.500 € 54.000 € 970
€ 54.000 € 60.500 € 1.795
€ 60.500 € 70.000 € 2.625
€ 70.000 € 76.000 € 3.520
€ 76.000 Voor elke € 5.000 erbij € 845
Waarvoor krijg ik geen vergoeding?
 • Voor vervoer naar een kinderopvang.
 • Voor vervoer buiten schooltijden.
 • Voor vervoer in vakanties en in weekenden (weekendvervoer).
Hoe geef ik een wijziging door?

Stuur een e-mail naar de gemeente als iets verandert tijdens het schooljaar van uw kind. Ons e-mailadres is: leerlingenvervoer@oudewater.nl.