Participatieraad Oudewater

De participatieraad zet zich in voor alle inwoners van gemeente Oudewater. Iedereen doet er toe en moet kunnen meedoen, ongeacht afkomst, leeftijd, inkomen of een beperking.

Sociaal domein

De participatieraad is een door het College van Burgemeester & Wethouders benoemd onafhankelijk adviesorgaan. De Participatieraad Oudewater adviseert het College van B&W. Gevraagd en ongevraagd geven zij advies over thema’s als (ouderen)zorg, jeugd en werk en inkomen. Deze thema’s samen heten ook wel het sociaal domein. De Participatieraad Oudewater wordt gevormd door onafhankelijke burgers. Zij geven advies voor beleidskaders en leggen hun oor te luisteren bij thema’s die spelen in de samenleving. 

Hoe werkt de participatieraad?

In Oudewater zijn veel betrokken inwoners, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Met elkaar geven zij invulling aan het sociaal domein. Iedere maand komt de participatieraad samen. Wij zorgen met elkaar voor de belangen van de burgers van Oudewater. Om dit goed te doen heeft ieder raadslid een onderwerp. Bij bijna iedere bijeenkomst is er een vertegenwoordiger van een organisatie uit het sociaal domein bij. Denk aan betrokkenen bij het Stadsteam, FermWerk of de Wulverhorst. Bij het maken van nieuwe plannen is er regelmatig contact met beleidsmedewerkers van de gemeente. Deze mensen praten de participatieraad bij over dingen die leven bij inwoners. Problemen, verhalen en tips worden gebruikt voor de gevraagde en ongevraagde adviezen aan het College. 

Contact

Heeft u vragen, tips of ervaringen met ons te delen? Stuur een e-mail naar Participatieraad-Oudewater@outlook.com.