U bent hier

Woo-verzoek indienen

Vanaf 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. Dit is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt het recht van de burgers op informatie van de overheid. Zo krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid. U kunt een Woo-verzoek schriftelijk of via e-mail (info@oudewater.nl) indienen.

tablist