Laatste fase oeververnieuwing Lange Linschoten van start!

Vanaf maandag 13 november tot de zomer 2024 plaatst aannemer Van Leeuwen nieuwe beschoeiing op verschillende plekken langs de Noord-Linschoterzandweg. Na deze werkzaamheden is de oever van de Lange Linschoten in Oudewater over de hele lengte vernieuwd en verstevigd.

Uitvoering
De beschoeiing wordt in fases vervangen en niet in een keer als geheel. Dit is vanwege de vleermuizenroute en de al geplaatste nieuwe beschoeiing. De werkzaamheden gebeuren vanaf het water. Het afvoeren van materialen zorgt soms voor wat vertraging voor weggebruikers. De wachttijd is dan maximaal 10 minuten. Na het vervangen van de beschoeiing worden uittreedplaatsen voor dieren geplaatst. Ook komen er schijnduikers voor de bestrijding van muskusratten. Voor een mooi beeld van de Lange Linschoten verwijdert de gemeente alle steigers. Deze worden op verzoek van bewoners vervangen door steigers met eenzelfde uitstraling.

Verwijderen en herplant bomen
Naast het vervangen van de oude beschoeiing worden er (knot)bomen verwijderd. Deze (knot)bomen staan in de weg voor het plaatsen van de beschoeiing of de bomen staan te dicht op elkaar. Op de Zuid-Linschoterzandweg wordt straks elke 4 meter een nieuwe knotboom aangeplant.

Aan de Noord-Linschoterzandweg wil de gemeente het jaagpad in ere herstellen. Op dit jaagpad moest een paard of schipper de schuit aan een lijn voorttrekken, omdat zeilen op de Lange Linschoten van Oudewater tot Polanen verboden was. Daarom plant de gemeente aan de noordzijde alleen bomen aan op de stukken die door de provincie Utrecht zijn aangewezen als kleine landschapselementen. Volgens de provincie geven kleine landschapselementen het landschap karakter. Ze zijn nuttig en ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit.

Meer weten over dit project? Kijk dan op de projectpagina op https://www.oudewater.nl/Stadsontwikkeling/Projecten_openbare_ruimte/Lange_Linschoten