Lange Linschoten

De beschoeiing langs de Lange Linschoten wordt vervangen. Door het verzakken van de oevers is een deel van de bermen verdwenen en is het wegdek er slecht aan toe.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die uitgevoerd worden langs de Lange Linschoten zijn:

 • Plaatsen van nieuwe beschoeiing.
 • Verwijderen van (knot)bomen voor het plaatsen van de beschoeiing en het verwijderen van (knot)bomen die van slechte kwaliteit zijn of te dicht op elkaar groeien (minder dan 4 meter).
 • Herstellen van de berm en het schuine stuk grond langs de weg (het talud).
 • Verwijderen van steigers.
 • Aanbrengen van inlaten voor hoogwatervoorziening woningen.
 • Plaatsen van uittreedplaatsen voor dieren.
 • Plaatsen van schijnduikers voor de bestrijding van muskusratten.
 • Herstel van het asfalt.
 • Opnieuw aanbrengen van belijning op herstelde stukken.

Knotten, aanplanten en verwijderen (knot)bomen

 • Verwijderen van knotbomen voor de werkzaamheden aan de beschoeiing.

Aan de Zuid-Linschoterzandweg wordt elke 4 meter een knotboom aangeplant. Aan de Noord-Linschoterzandweg worden alleen bomen aangeplant op de stukken die zijn aangewezen als Klein Landschapselement.

Bereikbaarheid

 • Tijdens het planten en verwijderen van knotbomen is de weg korte momenten afgesloten. U moet even wachten voordat u langs de werkzaamheden kan rijden.

Planning: herstel oevers

De laatste fase van de oeververnieuwing start half november 2023 en duurt tot ongeveer de zomer 2024. Hierna zijn alle werkzaamheden klaar.

De oever wordt in fases vervangen en niet in een keer als geheel. Dit vanwege de vleermuizenroute en al geplaatste nieuwe beschoeiing.

Meer informatie