Woonruimte

De gemeente biedt Oekraïense vluchtelingen op centrale plekken voor langere periode woonruimte aan. Dit gebeurt in de Stadspoort en binnenkort op de Bleek en Statenland. Er zijn ook opvangadressen bij particulieren. Wanneer u gebruik maakt van opvang bepaalt de gemeente een passend aanbod (particuliere of gemeentelijke opvang).

Gemeentelijke opvang

De gemeente biedt Oekraïense vluchtelingen op centrale plekken woonruimte aan. Hier kunnen mensen langere tijd verblijven. Wij beheren de opvang in samenwerking met lokale hulp- en vrijwilligersorganisaties. Zo willen we de vluchtelingen een veilige plek geven waar ze in alle rust en privacy kunnen verblijven. Daarnaast kunnen ze hier de nodige begeleiding, ondersteuning en zorg krijgen.

De gemeente Woerden en Oudewater werken hard om deze locaties gereed te maken voor langdurende opvang:

  • De Stadspoort (het oude St. Antoniusziekenhuis)
  • Het leegstaande kantoorpand (De Bleek 1 in Woerden)
  • Het plaatsen van Portakabins op locatie Statenland. 

Particuliere opvang

Naast gemeentelijke opvang zijn er opvangadressen bij particulieren. Deze plekken bieden woonruimte met eigen voorzieningen en zijn gecontroleerd door de gemeente.

Gastgezinnen

Op dit moment is de gemeente niet op zoek naar nieuwe gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen op kamers in huis nemen. Mocht dit op enig moment toch nodig zijn, dan zullen wij daarvoor een oproep doen. In de tussentijd kunt u zich als gastgezin aanmelden bij Takecarebnb.

Aanmelden particuliere woonruimte

De gemeente is vooral op zoek naar:

  • Zelfstandige woonruimte of woonruimte met eigen opgang.
  • Locaties waar families opgevangen kunnen worden (10 of meer personen).

Wanneer u een van deze woonruimten beschikbaar heeft, meld u aan via Aanmelden particuliere woonruimte.

Veelgestelde vragen

Wij zijn een gastgezin voor vluchtelingen uit Oekraïne. Heeft dit gevolgen voor de bijstandsuitkering, toeslagen of belastingen?

De kostendelersnorm geldt in dit geval niet. Wij weten nog niet wat de gevolgen zijn voor toeslagen (bijvoorbeeld huurtoeslag) en gemeentelijke belastingen.

Hoelang vangt Oudewater Oekraïense vluchtelingen op?

Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Kan ik een vergoeding krijgen als ik Oekraïense vluchtelingen particuliere woonruimte aanbied?

Nee. Gastgezinnen worden niet financieel gecompenseerd door de gemeente of de rijksoverheid voor de opvang van vluchtelingen. Vluchtelingen die gebruik maken van particuliere woonruimte krijgen een financiële toelage (wooncomponent). Wij adviseren u om afspraken te maken met de vluchteling over het bijdragen aan de kosten voor het verblijf in uw woning.

Ik kan de vluchtelingen niet langer opvangen. Wat moet ik doen?

Als u besluit om te stoppen meldt u dit bij de gemeente door een e-mail te sturen naar oekraine@oudewater.nl. De gemeente gaat op zoek naar een vervangende woonruimte. Voor praktische ondersteuning gaat u naar Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart.