Afval scheiden

Restafval

 • Restafval doet u in de grijze container. 
 • Woont u in een appartement? Dan gebruikt u een ondergrondse container in de buurt.
 • Restafval: dozen en zakken met ongescheiden klein afval.
 • We halen restafval eens per 2 weken op.
 • Zie ook: Container aanvragen

Groente, fruit en tuinafval (GFT)

 • Groente, fruit en tuinafval (GFT) doet u in de groene container.
 • Op Afval Woerden en Oudewater vindt u wat er wel en niet in de groene container mag.
 • Woont u in een appartement of in het centrum? Dan gebruikt u een ondergrondse container in de buurt.
 • We halen GFT-afval eens per 2 weken op.
 • Zie ook: Container aanvragen

Plastic, metaal en drankpakken (PMD)

 • Plastic, metaal en drankpakken (PMD) doet u in PMD-zakken.
 • We halen PMD-afval eens per 2 weken op.
 • U kunt PMD-afval ook wegbrengen naar verzamelcontainers. Op Afval Woerden en Oudewater vindt u waar deze containers staan.
 • PMD-zakken haalt u bij de gemeente, Milieustraat of supermarkt.

Papier en karton

 • Papier en karton wordt aan huis opgehaald. In sommige straten plaatst u het papier en karton op aangewezen opstelplekken.
 • We halen papier en karton eens per 2 weken op.
 • Zet uw papier en karton voor 7:30 uur buiten op een ophaaldag.

Glas

 • Glas doet u in de glasbak of gooit u weg in de Milieustraat.

Vet en olie

Textiel

 • We halen textiel 4 keer per jaar aan huis op.
 • U kunt textiel ook wegbrengen naar textielcontainers.
 • Op Afval Woerden en Oudewater vindt u waar deze textielcontainers staan.

Bouw- en sloopafval

 • Bouw- en sloopafval gooit u weg in de Milieustraat.
 • Bouwafval: afval dat ontstaat door het bouwen, verbouwen, renoveren en slopen van uw woning.
 • Let op: bouw- en sloopafval is geen grofvuil.

Grofvuil

Klein chemisch afval

 • Klein chemisch afval (zoals schoonmaakmiddelen, medicijnen en verf) levert u in bij de Milieustraat.

Kadavers

 • Huisdieren: geef uw dode huisdier af in de Milieustraat. Let op: als de eigenaar niet bekend is, neem contact op met de dierenambulance.
 • Wild vogels in de openbare ruimte: meld dit bij de gemeente. De gemeente komt de dode vogel ophalen.
 • Kleinvee (bijvoorbeeld varkens, schapen of kippen): neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf.