Persoonsgegevens aanpassen

Als u uw persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kunt u een afspraak maken met de gemeente.

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens zoals u voornamen, achternaam, Burgerservice nummer (BSN). U bent verplicht veranderingen in uw persoonlijke situatie door te geven.

Afspraak maken

Voornaam wijzigen

 • U vraagt toestemming aan de rechter.
 • Ga hiervoor naar de website van Rechtspraak.
 • U dient bij Rechtspraak een verzoek in om uw voornaam te veranderen.

Is uw verzoek toegekend?

 • De rechtbank stuurt na 3 maanden een bericht naar de gemeente waar u geboren bent.
 • De gemeente wijzigt uw geboorteakte. 
 • U ontvangt een bevestiging van de wijziging. 
 • U kunt nu een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. 

Let op: Na de wijziging van uw voornaam zijn uw oude identiteitsbewijzen niet meer geldig.

Achternaam wijzigen

 • Als u gaat trouwen, scheiden of uw partnerschap registreert kunt u aangeven welke achternaam u wilt gebruiken. Zie: Naamgebruik wijzigen
 • Wilt u uw achternaam wijzigen om een andere reden? Een aanvraag voor een wijziging van een achternaam dient u in bij Justis. Justis beslist of de achternaam mag worden gewijzigd. 

Let op: Na de wijziging van uw achternaam zijn uw oude identiteitsbewijzen niet meer geldig.

Procedure

 • U maakt een afspraak via de knop ‘Afspraak maken’.
 • U gaat naar het gemeentehuis voor uw afspraak. 

Wat moet u meenemen?

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Het document met onjuiste gegevens
 • Bewijs van de juiste gegevens
Wie krijgen mijn gegevens uit de BRP?

Verschillende soorten organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) krijgen. Dit is deels afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bekijk op de website van de Rijksoverheid om welke organisaties en welke persoonsgegevens het gaat. Zie: Persoonsgegevens