Gemeentelijke onderscheiding aanvragen

Ereburgerschap

Het Ereburgerschap is voor inwoners die een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van sport, kunst en cultuur, bedrijfsleven of in de wetenschap. De burgemeester en het college kiezen een kandidaat. U kunt niemand voordragen. 

Stadspenning

De Stadspenning is voor inwoners en organisaties die iets bijzonders of lange tijd en belangeloos iets voor de maatschappij doet. Of voor inwoners die zijn uitgezonden naar oorlogssituaties. Er zijn 7 soorten Stadspenningen. 

Voorwaarden

 • De inwoner of organisatie komt uit de gemeente Oudewater.
 • De inwoner of organisatie heeft iets bijzonders gedaan binnen de gemeente Oudewater.

Procedure

 1. Nomineer een inwoner of organisatie voor een Stadspenning via burgemeester@oudewater.nl
 2. Vermeld waarom deze persoon of organisatie een Stadspenning zou moeten krijgen. Stuur de contactgegevens van uzelf en de kandidaat mee.
 3. Uw aanvraag wordt beoordeeld.
 4. Bent u gekozen? De burgermeester kiest samen met u een moment waarop u de onderscheiding krijgt. 

Het Redder in Nood-Hartje

Het Redder in Nood-hartje is voor inwoners die voor anderen klaar staan. Het is een onderscheiding om mensen te bedanken voor hun inzet. Denk bijvoorbeeld aan iemand die de boodschappen halen om iemand uit de brand te helpen. Iemand die een kaartje stuurt of aandacht geeft aan eenzame ouderen.

Voorwaarden

 • De kandidaat woont in de gemeente Oudewater.
 • De kandidaat heeft iets bijzonders gedaan voor iemand anders in de gemeente Oudewater.

Procedure

 1. Vraag een Redder in Nood-hartje voor iemand anders aan via burgemeester@oudewater.nl
 2. Vermeld waarom deze persoon een Redder in Nood-hartje zou moeten krijgen. Stuur de contactgegevens van uzelf en de kandidaat mee.
 3. Het collegebesluit beoordeelt uw aanvraag.
 4. Bent u gekozen? De burgermeester kiest samen met u een moment waarop u de onderscheiding krijgt.