Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade oploopt door de gemeente én kunt aantonen dat de gemeente niet of onjuist heeft gehandeld, heeft u recht op een schadevergoeding. U stelt de gemeente hiervoor aansprakelijk.

Voorwaarden

 • De schade is veroorzaakt door de gemeente.
 • U heeft bewijs van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden.
 • U stelt de gemeente schriftelijk aansprakelijk. Per e-mail is niet mogelijk. 

Procedure

 1. U stuurt uw schadeclaim naar dit postadres:

  Gemeente Oudewater
  t.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders
  Postbus 100
  3420 DC Oudewater
   
 2. De gemeente legt uw schadeclaim voor aan de verzekeraar. De behandelingstermijn hangt af van de situatie. U onderhoudt contact hierover met de verzekeraar.

Wat moet u opsturen naar de gemeente?

 • Een brief waarin de volgende gegevens staan:
  • uw naam en adres
  • de datum waarop u schade opliep
  • de exacte locatie waar u schade opliep (naam van de straat, bocht, kruispunt)
  • een beschrijving van de schade
  • de manier waarop u schade opliep
  • de reden waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
  • het (geschatte) bedrag van de schade
 • Foto’s van de exacte locatie.
 • Foto’s van de schade.
 • Een kopie van de facturen van reparaties of medische behandelingen.
 • Een kopie van een proces-verbaal van de politie (als u die heeft).
 • Een kopie van een verklaring van een getuige (als u die heeft).

Kosten

Gratis