Woo-verzoek indienen

Als u informatie van de gemeente wilt die (nog) niet openbaar is, kunt u een Woo-verzoek indienen. Woo staat voor Wet open overheid. Volgens deze wet mag iedereen om informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen van de gemeente. 

Voorwaarden

 • De informatie moet beschikbaar zijn in documenten van de gemeente.
 • Zie: Wet open overheid

Procedure

 1.  U stuurt uw Woo-verzoek:
 2. Vermeld in uw verzoek altijd:
  • dat het gaat om een Woo-verzoek.
  • over welke taak van de gemeente het gaat.
  • om welke of wat voor soort documenten het gaat.
  • over welke periode het gaat.
  • uw contactgegevens.
    
 3. U krijgt binnen 4 weken bericht. Daarin staat:
 • of uw verzoek aan de voorwaarden voldoet.
 • of wij nog gegevens van u of anderen nodig hebben.
 • of we de informatie openbaar maken. En zo ja, hoe we dat doen.

De gemeente mag er 2 weken extra over doen als het langer duurt om informatie op te zoeken. Soms is 2 weken extra niet genoeg. Bijvoorbeeld omdat u veel informatie vraagt. Of omdat we gegevens van u of anderen nodig hebben om het verzoek te behandelen. Wij nemen dan contact met u op.

Niet alle informatie is openbaar

De Woo bepaalt welke informatie we niet openbaar mogen maken. Bijvoorbeeld vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens, of documenten waarin beleidsopvattingen staan. 

Sommige informatie mogen we alleen voor een deel openbaar maken. Dan maken we delen van documenten onleesbaar. Door de wet kan het gebeuren dat we uw Woo-verzoek helemaal of voor een deel afwijzen. Dat vertellen we u in het besluit dat u van ons krijgt.

Vragen?

Bel de gemeente via telefoonnummer 14-0348.