Woo-verzoek indienen

Als u informatie van de gemeente wilt die (nog) niet openbaar is, kunt u een Woo-verzoek indienen. Woo staat voor Wet open overheid.

Voorwaarden

 • De informatie moet beschikbaar zijn in de documenten van de gemeente.
 • U doet uw Woo-verzoek schriftelijk. Per e-mail is niet mogelijk. 

Procedure

 1.  U stuurt uw verzoek naar dit postadres:

  Gemeente Oudewater
  Postbus 100
  3420 DC Oudewater
   
 2. U krijgt binnen 4 weken bericht.

De gemeente kan uw Woo-verzoek afwijzen. Bijvoorbeeld als de opgevraagde informatie de veiligheid van Nederland schaadt. Of als het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens.

Kosten

De behandeling van uw Woo-verzoek is gratis. De gemeente kan wél kosten in rekening brengen voor kopieën, uittreksels of samenvattingen van documenten.