Burgemeester Danny de Vries

Portefeuille

 • Algemeen bestuurlijke zaken en representatie
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Horeca- en evenementenbeleid
 • Diversiteit en Inclusie
 • Communicatie en Participatie
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Burgerzaken en dienstverlening
 • Recreatie en Toerisme
 • Kunst en Cultuur
 • Dierenwelzijn

Functies gerelateerd aan benoeming tot burgemeester

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht, onbezoldigd
 • Lid Streekplatform Utrechtse Waarden, onbezoldigd
 • Plv Lid Bestuur Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek/Lopikerwaard, onbezoldigd

Overige

 • Schipper op de Geelbuik rondvaartboot (Grachtenvaert Oudewater)
 • Bestuurslid van het Nationaal Bestuur van de Zonnebloem 
 • Lid BAC Crisisbeheersing VRU
 • Ambassadeur Digitale Dienstverlening VNG

Contact