Gemeentesecretaris Saskia van Eck

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Sinds 1 januari 2015 werken de gemeenten Oudewater en Woerden samen. De ambtelijke organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. Saskia van Eck is daarom ook directielid en vierde loco-secretaris van de gemeente Woerden.

Contact