Wethouder Bas Lont

Bas Lont is 3e locoburgemeester en kernwethouder Hoenkoop en Willeskop.

Portefeuille

 • Financiën
  • Aanbesteding- en Inkoopbeleid
  • Grondexploitatie
 • Duurzaamheid
  • Milieu (ODRU)
  • Energietransitie en klimaatadaptatie
  • Afval en riolering
 • Onderwijs
  • Leerplicht
  • Leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer
  • Onderwijshuisvesting
  • Openbaar onderwijs
 • Bedrijfsvoering
  • Automatisering & Informatievoorziening
  • Archief
  • BAG (basisadministratie Adressen en Gebouwen
  • BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
 • Archeologie en monumentenbeleid

Functies gerelateerd aan benoeming tot wethouder

 • Lid Bestuur Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek/Lopikerwaard, onbezoldigd
 • Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Dataland in de BV Dataland
 • Lid Algemeen Bestuur Afvalverwijdering Utrecht
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Utrecht
 • Vertegenwoordiger aandelen Oudewater bij Vitens en BNG
 • Bestuurder WINNET (Water Innovatie Netwerk)

Contact