Wethouder Bernadette Schomaker

Bernadette is 1e loco burgemeester en kernwethouder Snelrewaard.

Portefeuille 

 • Economische Zaken
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Vergunningverlening (bouw- en woningtoezicht)
 • Jeugd, jeugdzorg, jongerenwerk, kinderopvang en peuterspeelzalen, leerplicht
 • Visie Vitaal Buitengebied
 • Vastgoed
 • Grondexploitatie
 • Implementatie Omgevingswet
 • Arbeidsmigranten
 • Recreatie en Toerisme

Projecten

 • Tappersheul III
 • Oranje Bolwerck
 • Nieuw zwembad en Sportcluster De Noort Syde
 • Statenland
 • Kerkwetering Oude Touwfabriek
 • Projecten Hekendorp (woningbouw)
 • Schuylenburcht
 • Eiber
 • Oranje Park 2
 • Stadskantoor

Functies gerelateerd aan benoeming wethouder

 • U10 Bestuurstafel Gezonde woon- en leefomgeving
 • U10 Bestuurstafel Economische Positionering
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht; onbezoldigd
 • Plaatsvervangend lid DB en AB Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Bestuur
 • Ferm Werk; onbezoldigd
 • Plaatsvervangend lid AB Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke
 • Gezondheidsdienst Regio Utrecht; onbezoldigd

Contactgegevens