Wethouder Walther Kok

Walther Kok is 2e locoburgemeester en kernwethouder Hekendorp.

Portefeuille

 • Ferm Werk (Participatiewet, armoedebeleid, Nieuwkomers)
 • Sport
 • Ontwikkeling De Klepper en huidig zwembad
 • Openbare ruimte
 • Verkeer
 • Bibliotheek
 • Masterplan Binnenstad
 • Publieke gezondheidszorg
 • Huisvesting statushouders en inburgering
 • Welzijn & Ouderenzorg, Stadsteam
 • Kernwethouder Papekop en Polder Ruige Weide
 • Kunst en Cultuur

Projecten

 • Revitalisering Tappersheul I & II
 • Westerwal
 • De Klepper

Functies gerelateerd aan benoeming tot wethouder

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidszorg Regio Utrecht, onbezoldigd
 • Lid Dagelijks Bestuur en Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Bestuur Ferm Werk, onbezoldigd
 • Plv Lid Algemeen Bestuur Afvalverwijdering Utrecht
 • Plv Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Utrecht
 • Secretaris Stichting Heksenwaag, onbezoldigd

Contact