Digitale toegankelijkheid

Gemeente Oudewater wil dat iedereen onze website goed kan gebruiken. We werken daarom hard aan de ‘digitale toegankelijkheid’ van onze website.

Gemeente Oudewater wil dat iedereen onze website goed kan gebruiken. Ook mensen met een beperking, zoals mensen die blind, doof, gehandicapt of laaggeletterd zijn. We werken daarom hard aan de ‘digitale toegankelijkheid’ (WCAG) van onze website.

Toegankelijkheidsscore

Een toegankelijkheidsverklaring geeft aan in hoeverre een website voldoet aan de WCAG-eisen. Zie: Verklaring van gemeente Oudewater

Onderzoeksrapporten

Vanaf december 2022 is onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van deze website. De toegankelijkheidsverklaring is gebaseerd op onderstaande onderzoeksrapporten.

Feedback of vragen

Wilt u feedback geven op onze website? Of heeft een vraag over toegankelijkheid? Stuur een e-mail naar webredactie@woerden.nl