Gemeenteraad

U leest hier wat de functie van de gemeenteraad is, wie de raadsleden zijn en wanneer de raadsvergaderingen plaatsvinden.

Functie

De gemeenteraad bepaalt het beleid van Oudewater en controleert (namens de inwoners) of het college van burgemeester en wethouders dit beleid goed uitvoert. 

Leden

Elke 4 jaar kiezen de inwoners van Oudewater nieuwe raadsleden. De gemeente heeft momenteel 15 raadsleden. Op de website van de gemeenteraad ziet u wie deze raadsleden zijn.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op donderdagavond. Eens in de maand neemt de raad besluiten over het beleid van de gemeente. Alle raadsvergaderingen zijn openbaar te bezoeken en live te volgen op de website van de gemeenteraad. 

Contact

  • Wilt u de gemeenteraad vertellen wat u vindt van zijn plannen? Of wilt u een goed idee delen? 
  • Wilt u deelnemen aan een forum of inspreken tijdens een raadsvergadering? In de agenda ziet u wanneer de volgende bijeenkomst is.
  • Heeft u vragen over vergaderingen? Wilt u raadsleden uitnodigen voor een werkbezoek of een informatiebijeenkomst?

Stuur een e-mail naar griffie@oudewater.nl. De griffie ondersteunt de gemeenteraad, raadsleden en door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taken. De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke gezag van de gemeente, en wordt een keer in de 4 jaar gekozen door de inwoners. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad, het presidium en de voorzitter van de raad.