Lijst locaties en aantal bomen

In deze lijst vindt u de locaties van de nieuwe bomen.

Aanplant nieuwe bomen
Lijst met straatnamen en aantal nieuwe bomen
Straatnaam Aantal nieuwe bomen
Papenkopperdijk 42
Hogebrug 42
Poppelendam 18
Opweg 10
Kolonel Stamfordstraat 3
Adriaan Leeuwenhoekstraat 2
Hekendorperweg 3
De Cope 8
Oude Touwfabriek 5
Dijkgraaflaan 17
Papenhoeflaan 17
Hennepakker 4
Touwslag 8
Lijnbaan 23
Toleind 14
Manilla 4
Vlasakker 5
Strengen 4
Kluwen 6
Kabelslag 28
Oudesingel 4
Pastoorakker 10
Nieuwstraat (schoolplein) 3
Regina Pacisstraat 7
Ravelijnstraat 7
Rond het sportcomplex 20
In deze lijst vindt u de locaties van de bomen die worden gekapt.
Bomen die worden gekapt
Lijst met straatnamen en aantal bomen die worden gekapt
Straatnaam Aantal bomen die worden gekapt
Papenhoef 13
Touwslag 8
Vlakakker 4
Oudesingel 3
Pastoorakker 5
Regina Pacisstraat 8
Rond het sportcomplex 6