Aanplant ruim 300 bomen

De komende jaren worden er ongeveer 300 nieuwe bomen geplant op verschillende plekken. Door het planten van nieuwe bomen wordt het groene karakter in gemeente versterkt.

Wat gaat er gebeuren?

Afgelopen periode zijn de kanslocaties in beeld gebracht. Dit zijn de plekken waar een nieuwe boom de meeste kans heeft om goed te groeien en zo een grotere bijdrage te leveren aan het verhogen van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten. Deze locaties zijn bepaald tijdens een veldonderzoek. Tijdens dit onderzoek is ook gekeken welke bestaande bomen vervangen moeten worden. Bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn.

Locaties

Planning

  • Juni/juli: veldinventarisatie voor kanslocaties en de te vervangen bomen.     
  • September: bewonersbijeenkomst
  • November: groeiplaatsen inrichten voor de nieuwe bomen.
  • December: start aanplanten nieuwe bomen kern Oudewater.
  • Januari: verwijderen van de slechte bomen.
  • Najaar 2024: aanplant bomen in Papekop en Hekendorp.
  • Najaar 2025: aanplant bomen in de buitengebieden.

Definitieve bomenplan

Op 25 september was er een informatieavond. De ontvangen ideeën en wensen voor het planten van nieuwe bomen zijn beoordeeld en waar dat kan opgenomen in het definitieve bomenplan. In dit plan staat waar er nieuwe bomen worden geplant, vervangen of weggehaald. Komende herfst en winter worden de groeiplaatsen van de nieuwe bomen ingericht en de eerste bomen aangeplant.

Contact

Wilt u meer weten over het bomenplan? Dan kunt u contact opnemen met boomtechnisch adviseur Wouter Peeters via 14 0348 of stuur een mail naar bomenplan@oudewater.nl. Of lees het overzicht van veelgestelde vragen over de aanplant van de bomen. Zie: Veelgestelde vragen