Veelgestelde vragen bomen

Een overzicht van vragen over de aanplant van bomen in Oudewater.

Hoeveel bomen worden er geplant?

Er worden 333 bomen geplant in de gemeente.

Hoeveel bomen worden er verwijderd?

We verwijderen in totaal 47 bomen. Deze bomen kunnen niet meer lang leven. Daarom halen we ze weg. 

Waar worden er bomen geplant?

Op de lijst staat per straatnaam waar er nieuwe bomen worden aangeplant of verwijderd. Zie: Lijst locaties en aantal bomen

Hoe word ik verder op de hoogte gehouden?

Het definitieve bomenplan staat op de projectpagina . Bewoners waar voor de deur wordt gewerkt, ontvangen een brief over de geplande werkzaamheden. Daarnaast plaatsen wij een bericht in de Ijsselbode en houden we de informatie op de website actueel. Zie: Aanplant ruim 300 bomen

Waar kan ik de bomenkaart vinden?

Bekijk hier de bomenkaart.

Komen er ook nieuwe bomen in de binnenstad?

Nee, in dit project planten wij alleen bomen in de straten die zijn opgenomen in het overzicht. Zie: Lijst locaties en aantal bomen

In de binnenstad wordt nu gewerkt aan het Masterplan Oudewater. Als er nieuwe bomen worden geplant in de binnenstad, dan zal dit in het project  Masterplan Oudewater gebeuren. Zie: Masterplan Oudewater

Komen er ook nieuwe bomen op de Brede Dijk? 

Nee, in dit project planten wij alleen bomen in de straten die zijn opgenomen in het overzicht. Zie: Lijst locaties en aantal bomen
In het project Brede Dijk is er aandacht voor het groener maken van de wijk. Er zijn dan ook plannen voor het planten van bomen in dit project. Zie: Brede Dijk

Er zijn bomen op de Noord IJsselkade weggehaald. Komen deze terug?

Het project Masterplan Oudewater is verantwoordelijk voor het vervangen van de bomen op de Noord Ijsselkade. 

Er zijn bomen op de Havenstraat weggehaald. Komen deze terug?

Er stonden enkele jaren terug nog iepenbomen die door de iepziekte zijn verdwenen. Wij hebben ervoor gekozen om tijdelijk knotbomen te planten, omdat het Masterplan binnenstad toen al bekend was. Met de nieuwe inrichting wordt er gekeken of er een andere bomensoort terugkomt. 

Bomen tegenover De Cope 4 t/m 7 zijn slecht. Kunnen deze worden vervangen?

Deze bomen zijn niet optimaal, maar komen niet in aanmerking voor deze vervanging. Er staat 1 slechte boom voor huisnummer 7 die in de gaten gehouden zal worden.

Er staat al een tijdje geen boom meer tegenover Tol 8. Komt deze terug?

Ja, hier wordt een nieuwe boom geplant. 

Kan er een nieuwe boom geplant worden bij De Reijersteeg 46?

Nee, wij kunnen hier helaas geen boom planten. Dit komt doordat er teveel kabels onder de grond liggen.

Rond het gebouw Faay aan de Schakenbosdreef kunnen 1 of 2 bomen geplant worden. Worden deze bomen ook meegenomen in het ontwerp?

We vervangen al bomen rond het gebouw. Het is niet mogelijk om hier extra bomen te planten. Dat komt doordat een boom planten in de buurt van een ondergrondse container niet duurzaam is. 

Mijn vraag staat er niet tussen. Met wie kan ik contact opnemen?

Heeft u een vraag over het bomenplan? U kunt een mail sturen naar bomenplan@oudewater.nl of bel met Wouter Peeters via 14 0348