Veelgestelde vragen bomen

Een overzicht van vragen over de aanplant van bomen in Oudewater.

Hoeveel bomen worden er geplant?

Er worden 333 bomen aangeplant in de gemeente.

Hoeveel bomen worden er verwijderd?

Er worden in totaal 47 bomen verwijderd. Deze zijn aan het einde van hun levensduur.

Waar worden er bomen geplant?

Op de lijst staat per straatnaam waar er nieuwe bomen worden aangeplant of verwijderd. Zie: Lijst locaties en aantal bomen

Ik was niet op de informatieavond. Tot wanneer kan ik reageren?

Bewoners konden tot en met 7 oktober reageren op het bomenplan. Daarna gaan we werken aan het definitieve plan, omdat het anders niet lukt om op tijd de nieuwe groeiplaatsen in te richten. 

Hoe word ik verder op de hoogte gehouden?

Wanneer het definitieve bomenplan klaar is, plaatsen wij dat hier op de website. Bewoners waar voor de deur wordt gewerkt, ontvangen een brief over de geplande werkzaamheden. Daarnaast plaatsen wij een bericht in de Ijsselbode en houden we de informatie op de website actueel.

Waar kan ik de bomenkaart vinden?

De definitieve kaart met de locaties van de nieuwe bomen en de te verwijderen bomen wordt nu gemaakt. Deze wordt binnenkort op deze projectpagina geplaatst. 

Komen er ook nieuwe bomen in de binnenstad?

Nee, de bomen van dit project worden alleen aangeplant in de straten die zijn opgenomen in het overzicht. Zie: Lijst locaties en aantal bomen

In de binnenstad wordt momenteel gewerkt aan het Masterplan Oudewater Masterplan. Als er nieuwe bomen worden geplant in de binnenstad, dan is dit in dit project opgenomen. Zie: Masterplan Oudewater

Komen er ook nieuwe bomen op de Brede Dijk? 

Nee, de bomen van dit project worden alleen aangeplant in de straten die zijn opgenomen in het overzicht. Zie: Lijst locaties en aantal bomen
In het project Brede Dijk is rechtstreeks aandacht voor vergroening van de wijk. Nieuwe aanplant is dan ook in dit project opgenomen. Zie: Brede Dijk

Er zijn bomen op de Noord IJsselkade weggehaald. Komen deze terug?

Vervanging van de bomen op de Noord IJsselkade wordt opgepakt vanuit het Masterplan Oudewater.

Er zijn bomen op de Havenstraat weggehaald. Komen deze terug?

Er stonden enkele jaren terug nog iepenbomen die door de iepziekte zijn verdwenen. Omdat er toen al sprake was van het Masterplan binnenstad zijn er voor de tijdelijkheid knotbomen geplant. 
Met de nieuwe inrichting wordt er gekeken of er een andere bomensoort terugkomt. 

Bomen tegenover De Cope 4 t/m 7 zijn slecht. Kunnen deze worden vervangen?

Deze bomen zijn niet optimaal maar komen niet in aanmerking voor deze vervanging. Er staat 1 slechte boom voor huisnummer 7 die tijdens de inspecties in de gaten gehouden wordt.

Er staat al een tijdje geen boom meer tegenover Tol 8. Komt deze terug?

Ja, hier wordt een nieuwe boom geplant. 

Kan er een nieuwe boom geplant kan worden bij De Reijersteeg 46?

Nee. Er kan hier helaas geen boom geplant worden omdat er te veel kabels onder de grond zitten.

Rond het gebouw Faay aan de Schakenbosdreef kunnen 1 of 2 bomen geplant worden. Worden deze ook meegenomen in het ontwerp?

Rond het gebouw worden er al bomen vervangen. Een boom planten vlak bij een ondergrondse container is geen duurzame keuze. Voor de aanplant van extra bomen is hier dus geen mogelijkheid. 

Mijn vraag staat er niet tussen. Met wie kan ik contact opnemen?

Heeft u een vraag over het bomenplan, dan kunt u een mail sturen naar bomenplan@oudewater.nl of bel met Wouter Peeters via 14 0348