Brede Dijk

De Brede Dijk en achterliggende straten worden opnieuw ingericht. Inwoners kunnen meedenken over de inrichting van de wijk.

Werkzaamheden

 • Opnieuw inrichten van de straat.
 • Ophogen van de straten en stoepen.
 • Waar nodig vervangen van kabels en leidingen.
 • Vervangen van de openbare verlichting.
 • Opnieuw inrichten van groen.
 • Aanleggen van een hemelwaterriool en een deel vervangen van het vuilwaterriool.

Definitief ontwerp

Inwoners hebben op verschillende momenten meegedacht over het definitieve ontwerp voor de wijk. Het definitieve ontwerp is samen met de fasering in september 2022 vastgesteld in het college en de gemeenteraad.

U kunt het ontwerp opvragen via stadskantoor@oudewater.nl

Planning

De gemeenteraad is akkoord met het ontwerp en de fasering van de Brede Dijk. De planning voor de belangrijkste punten is:

 • Begin 2023 verwachten we een aannemer een contract te geven voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • We nodigen bewoners in het eerste kwartaal van 2023 uit voor een informatieavond. We behandelen hier onder andere de ophoging, geplande werkzaamheden en fases.
 • De verwachte start van de werkzaamheden is eind mei 2023*.

* Planning onder voorbehoud.

Meer informatie

Vragen? Neem contact op met de omgevingsmanager. Zie: Contact

Veelgestelde vragen

Waarom is het nodig de werkzaamheden in fases uit te voeren?

Onder andere door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne zijn prijzen van materialen flink gestegen. Voor het project Brede Dijk is dat niet anders. We kunnen daardoor niet alle werkzaamheden van het project (direct) uitvoeren. Het college heeft besloten het project daarom in fases uit te voeren. We voeren de eerste 3 fases uit, startende eind mei. Fase 4 en 5 worden later uitgevoerd.

Hoeveel bomen worden er gekapt en teruggeplaatst in het ontwerp?

Vanuit het gemeentelijk beleid houden we zo veel mogelijk bomen in het gebied. We verwijderen bomen als we verwachten dat deze bomen niet lang meer leven. Of als bomen in de weg staan voor nieuwe kabels en leidingen. Op plekken waar dat kan, planten we extra bomen. Daardoor kan de wijk na de herinrichting beter tegen extreme regen, droogte en hitte. 

Verandert het aantal parkeerplekken in de wijk?

Er zijn nu 619 parkeerplekken in de wijk. Dat worden er met dit ontwerp 649. Sommige bewoners moeten straks verder lopen naar een parkeerplaats. Dit heeft te maken met hoeveel ruimte er is in de wijk. We richten de straten in volgens de huidige regels, zodat ze bijvoorbeeld veilig genoeg zijn.

Wat doet de gemeente voor het klimaat in het project Brede Dijk?
 • We leggen een schoon waterriool (hemelwaterriool) aan. Zo zorgen we ervoor dat regenwater niet onnodig wordt afgevoerd en gezuiverd, maar weg kan lopen in de bodem.
 • We planten 4% extra bomen en planten. Water kan dan beter weglopen na een regenbui. Het water wordt door het groen vastgehouden in de bodem. De bodem droogt dan minder snel uit.
 • We planten bomen op plekken in de wijk waar extra schaduw nodig is. Die plekken worden daardoor minder heet bij extreme hitte.
Hoeveel gaan jullie de straten ophogen?

In sommige straten is dit maar heel weinig. Sommige delen van de wijk zijn erg verzakt, daar verhogen we de straten tot wel 50 centimeter.

Welk materiaal gebruiken jullie om de straten op te hogen?

Het ophogen doen we met BIMS. Dit is een licht ophogingsmateriaal. Het is geschikt voor gebieden die sneller verzakken, zoals de Brede Dijk.

Wat voor gevolgen heeft de ophoging voor mij als bewoner?

Door het ophogen kan een hoogteverschil ontstaan tussen de tuin en de straat of het voetpad. U bent zelf verantwoordelijk voor het ophogen van uw tuin. De gemeente kan helpen door te zorgen voor een goede overgang tussen de tuin en de openbare ruimte. U ontvangt hierover informatie van de gemeente.