Subsidie voor terugkerende activiteiten

U kunt een subsidie aanvragen voor het organiseren van activiteiten die jaarlijks plaatsvinden of een terugkerend karakter hebben. U vraagt uw subsidie per e-mail aan.

Subsidie aanvragen

Voorwaarden

  • U organiseert een jaarlijkse of terugkerende activiteit.
  • U vraagt de subsidie uiterlijk 1 juni aan.
  • Na afloop stuurt u een verantwoording naar de gemeente.

Procedure

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

  • Activiteitenplan.
  • Begroting (over het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd).
  • Balans van voorgaande jaren met toelichting

Contact

Vragen? Bel naar 14 0348 of stuur een e-mail naar info@oudewater.nl.