Gemeentegrond kopen

Als uw tuin grenst aan gemeentegrond én de functie ‘snippergroen’ heeft, kunt u een aanvraag doen om deze grond kopen. 

Voorwaarden

  • De grond die u wilt kopen heeft de functie ‘snippergroen’.
  • Uw tuin grenst aan de grond die u wilt kopen.
  • U laat op eigen kosten de kabels en leidingen omleggen (als die in de grond zitten).

Procedure

  1. U dient uw aanvraag per post of per e-mail in. Stuur een e-mail naar Manon Schutte via stadskantoor@oudewater.nl.
  2. De gemeente controleert de functie van de gemeentegrond en beoordeelt uw aanvraag.
  3. Als de grond de juiste functie heeft neemt de gemeente contact met u op over de vervolgstappen.

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

  • Een plattegrond van de strook gemeentegrond die u wilt kopen.
  • Uw naam, adres en e-mailadres.

Kosten

€ 185 per m² (prijspeil 2023)

U betaalt daarnaast overdrachtsbelasting, notariskosten, kadastrale kosten én eventueel kosten voor het verleggen van kabels en leidingen.