Sloopmelding doen

Als u een gebouw wilt slopen, moet u soms een sloopmelding doen. Als u asbest gaat verwijderen, moet u altijd een sloopmelding doen. U doet uw sloopmelding via het Omgevingsloket. U heeft hier DigiD voor nodig.

Online melden

Voorwaarden

 • U eindigt met meer dan 10 m³ sloopafval (zonder asbest).
 • Het gebouw bevat asbest. 

Procedure

 1. U doet online uw sloopmelding.
 2. U ontvangt binnen 4 weken een besluit.

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

 • Een asbestinventarisatie door een gecertificeerd bedrijf (als het gebouw ouder is dan 1994 of uit asbest bestaat).
 • Een sloopveiligheidsplan.

Kosten

Gratis

Veelgestelde vragen

Wanneer hoef ik geen sloopmelding te doen?
 • Als u met minder dan 10 m³ sloopafval eindigt waar geen asbest in zit.
 • Als u waterleidingen, gasleidingen, rioolleidingen of mantelbuizen sloopt die aangesloten zijn aan het ondergrondse openbare leidingnet.
 • Als u geklemde asbesthoudende vloerplaten onder verwarmingstoestellen verwijdert.
 • Als u asbesthoudende beglazingskit verwijdert dat is verwerkt in de constructie van kassen.
 • Als u asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren, procesinstallaties of verwarmingstoestellen verwijdert met minder dan 2250 kilowatt nominaal vermogen.
Wat is het verschil tussen een sloopmelding en sloopvergunning?

Een sloopvergunning heeft u nodig als het gebouw een gemeentelijk monument of rijksmonument is. Een sloopmelding doet u (soms) als het gebouw geen monument is.

Hoe lang is een sloopmelding geldig?

Een sloopmelding is geldig voor onbepaalde tijd.

Waar kan ik asbest weggooien?

U kunt asbest en asbesthoudend afval tot 35 m² in speciale zakken wegbrengen naar de Milieustraat. Deze zakken zijn daar gratis verkrijgbaar. Laat uw goedgekeurde sloopmelding zien bij de Milieustraat.