Veelgestelde vragen opvang jonge statushouders

Een overzicht van veelgestelde vragen over de opvang van jonge statushouders in gemeente Oudewater.

Jonge statushouders

Wie worden er opgevangen in de Kapellestraat?

Het gaat om een groep van 11 kinderen onder 18 jaar. Zij zijn zonder ouders gevlucht. De kinderen zijn 15 tot 18 jaar oud. 

Als een kind naar Nederland komt zonder ouders (of andere wettelijke vertegenwoordiger) moet er op basis van de Nederlandse wet een voogd voor hem of haar worden benoemd. Voor alleenstaande vluchtelingen is dat Nidos. We noemen deze groep 'alleenstaande minderjarige vreemdelingen' (amv’ers). Voor kinderen onder de 14 jaar zoekt Nidos een opvanggezin.

Uit welk land komen de kinderen?

De selectie van de te plaatsen kinderen wordt gemaakt door Nidos en Selam Zorg, zodat er een goede samenstelling is van de groep. De meeste kinderen die worden opgevangen zijn afkomstig uit Syrië, Eritrea en Afghanistan.  

Worden er ook meisjes opgevangen?

Nee, op dit moment zal de locatie enkel gebruikt worden voor jongens.

Blijft de groep hetzelfde of zijn er wisselingen?

Als kinderen 18 worden tijdens de opvangperiode stromen zij door en wordt hun plek ingenomen door nieuwe kinderen.

Locatie

Waar bevindt de opvang zich?

De kinderen worden opgevangen in een woonhuis aan de Kapellestraat in Oudewater.

Waarom is er gekozen voor deze locatie?

De woning is heel geschikt omdat er al mensen woonden en meerdere slaapkamers aanwezig zijn. Er zijn weinig aanpassingen nodig. 

Hoe is deze opvanglocatie tot stand gekomen?

  • Nidos* heeft met de gemeente de mogelijkheden bekeken voor kleinschalige opvang van kinderen onder de 18 jaar die alleen naar Nederland zijn gevlucht. Hieruit is een geschikte locatie gekomen.
  • Nidos* heeft een huurovereenkomst gesloten met de particuliere eigenaar van de woning.
  • Nidos* heeft een overeenkomst met Selam Zorg gesloten voor de zorg en begeleiding van de kinderen op locatie. 
  • De gemeente heeft direct omwonenden via een bewonersbrief en informatiebijeenkomst geïnformeerd over de opvang van jonge statushouders in hun buurt.

* Nidos organiseert de jeugdbescherming van jonge vluchtelingen. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden amv’ers genoemd. Nidos neemt landelijk de voogdij van amv’ers op zich en zorgt voor opvang van kinderen in gezinshuizen.

Opvangperiode

Hoelang gaat de opvang duren?

De kinderen worden opgevangen voor een periode van minimaal 3 jaar. De eigenaar van de woning verhuurt het gebouw voorlopig tot 2027 aan Nidos.

Wanneer komen de kinderen?

Voordat de kinderen in het pand kunnen wonen, zijn nog enkele aanpassingen nodig, die vanaf eind januari door een aannemer worden gedaan. Zodra het pand gereed is, naar verwachting medio maart, komen de kinderen naar Oudewater. Vanaf dat moment zijn er ook direct begeleiders aanwezig.

Rol van de gemeente 

Waarom werkt de gemeente Oudewater mee aan deze opvang?

De jongeren zijn statushouders in Nederland. Met het huisvesten van de jongeren voldoet de gemeente aan de wettelijke taak om statushouders te huisvesten.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente is verantwoordelijk voor de communicatie met de betrokkenen in devoorbereidingsperiode. De gemeente heeft de direct omwonenden geïnformeerd via een bewonersbrief en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. De gemeente heeft contact met maatschappelijke partners zoals het Stadsteam, partijen in het onderwijs en vluchtelingenwerk. 

Kunnen inwoners nog bezwaar maken?

Bezwaar maken is niet mogelijk. Het betreft een huurovereenkomst tussen de huiseigenaar en het NIDOS. De gemeente heeft de wettelijke taak statushouders te huisvesten. De jongeren die onderdak krijgen zijn statushouder en vallen binnen deze wettelijke taakstelling.

Heeft dit iets met de komst van de spreidingswet te maken?

De kinderen die aan de Kapellestraat gaan wonen, zijn statushouders. De gemeente heeft al de wettelijke taak om statushouders te huisvesten en te begeleiden bij de inburgering in Nederland en voert deze taak ook uit. 

De Spreidingswet is nieuw en gaat over het verspreid opvangen van vluchtelingen, asielzoekers die nog wachten op een verblijfsstatus. Zij doen dat meestal in een asielzoekerscentrum (AZC). Hoe de gemeente Oudewater de spreidingswet gaat uitvoeren, weten we nog niet. We overleggen hierover met de andere gemeenten in de provincie Utrecht. 

Begeleiding op de locatie 

Wie beheert de opvang?

Selam Zorg huurt de locatie van de eigenaar. Zij zorgen voor de begeleiding van de kinderen. Deze organisatie heeft veel ervaring met de begeleiding van jonge vluchtelingen. Bijvoorbeeld door begeleiding van een locatie in de gemeente Gouda. 
Meer informatie over Selam Zorg kunt u vinden op hun website.

Hoe begeleidt Selam Zorg de kinderen?

De kinderen volgen een programma gericht op inburgering in Nederland. Ook volgen ze onderwijs en nemen ze deel aan sport- en of culturele activiteiten. 

Waar gaan de kinderen naar school?

De meeste kinderen zullen eerst naar een school gaan waar zij, ook door intensief taalonderwijs, worden voorbeid om mee te kunnen doen in het gewone onderwijs. Dit onderwijs wordt ook wel een internationale schakelklas (ISK) genoemd. In onze regio zijn deze ISK scholen in Utrecht of in Gouda.

Wat is er te doen voor de kinderen?

De jongeren gaan doordeweeks overdag naar school. Verder worden er dagprogramma’s aangeboden. Ook worden de jongeren betrokken bij de alledaagse activiteiten op de locatie, zoals corvee, boodschappen doen en eten koken. Ze krijgen computerlessen, fietslessen doen spelletjes doen en maken hun huiswerk. Daarnaast vinden er veel gesprekken plaats met de jongeren. Een goed gevuld dag- en weekprogramma is belangrijk om met de jongeren in contact te zijn. Medewerkers van Selam Zorg leren de kinderen daardoor goed kennen. Dit wordt ook gedaan om snel te kunnen signaleren als er zaken niet goed gaan.

Veiligheid en leefbaarheid

Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen?

Er wordt een veiligheidsplan gemaakt zodat de veiligheid van de kinderen kan worden gewaarborgd. 

Zijn er (huis)regels voor de kinderen?

De kinderen krijgen voorlichting over onderwerpen als veiligheid, normen en waarden, hun omgeving en hun rechten en plichten. Selam Zorg bespreekt met de kinderen de huisregels. Er is dag en nacht begeleiding aanwezig en er ligt een plan om op te treden bij een eventuele calamiteit of een overlastmelding.

Is er voor inwoners een telefoonnummer waar zij iemand kunnen bereiken met vragen over de opvanglocatie?

Selam Zorg is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in en rond de woning. De begeleiders zijn telefonisch bereikbaar op een telefoonnummer welke nog zal worden gedeeld. U kunt ook altijd even aanbellen en uw vraag of zorg met hen bespreken. Ook kunnen inwoners met hun vragen of zorgen terecht bij de gemeente. U kunt mailen naar vluchtelingen@oudewater.nl

Gezondheid van de kinderen

Worden de kinderen ook mentaal begeleid?

Ja, Selam Zorg heeft professionele begeleiders die worden aangestuurd door een coördinator en een gedragswetenschapper. Zij richten zich ook op de mentale gezondheid van de kinderen. 

Hulp bieden

Kan ik ook hulp bieden aan deze kinderen?

Vrijwilligers die hulp willen bieden, kunnen zich melden bij de coördinator en begeleiders. Zij stemmen met u af welke hulp en ondersteuning nodig is en bij u past. Hetzelfde geldt voor buurtbewoners die spullen willen doneren. Stuur een e-mail naar kwg.kapellestraat@selamzorg.nl.

Contact

De gemeente houdt omwonenden via deze webpagina op de hoogte. Heeft u vragen, zorgen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar vluchtelingen@oudewater.nl of bel naar 14 0348.