Monumenten

De gemeente Oudewater heeft meer dan 160 rijksmonumenten en 140 gemeentelijke monumenten. Oudewater heeft dus ruim 300 beschermde monumenten en daarnaast nog vele andere historische panden. Het centrum van Oudewater is een beschermd stadsgezicht.

Monumentale panden

Op de CultuurHistorische WaardenKaart zijn monumenten, cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en structuren terug te vinden. Zie: CultuurHistorische WaardenKaart

Vergunning 

Wilt u uw monumentale gebouw verbouwen of renoveren? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig, omdat monumenten beschermd zijn. Voor zo'n vergunningsaanvraag betaalt u kosten. Deze kosten worden leges genoemd. De legeskosten voor verduurzamingsprojecten zijn nu verlaagd. Dus wilt u een monument bijvoorbeeld energiezuiniger maken of zonnepanelen plaatsen? Overweeg dan om gebruik te maken van het lagere tarief. Zie: Bouwvergunning aanvragen

Groen erfgoed

De gemeente Oudewater zet zich in voor het behoud van groen erfgoed. Wij zijn aangesloten bij het Platform Kleine Landschapselementen. Landschapselementen zijn bijvoorbeeld bomen, knotwilgen en houtsingels die het landschap een eigen karakter geven.

Subsidie landschapselementen

Bent u eigenaar of gebruiker van agrarische grond, dan verwijzen we naar de Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard. Zie: Vergoedingen

Subsidie beschermde boom

De gemeente Oudewater werkt met een beschermde bomenlijst. Als uw boom op deze lijst staat dan kunt u een aanvraag indienen. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Realisatie en Beheer. Bel naar 14 0348.

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar monument@woerden.nl of bel naar 14 0348.

Veelgestelde vragen

Kan ik subsidie aanvragen voor een rijksmonument? 

De gemeente geeft geen subsidie voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten. Meer informatie over subsidie voor rijksmonumenten vindt u bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed of het Nationaal Restauratiefonds