Meldpunt misstanden huur

Bij de verhuur van huizen komen misstanden voor. Houdt uw verhuurder zich niet aan de regels dan kunt u dit bij de gemeente melden. De gemeente kan door de invoering van de wet goed verhuurderschap ingrijpen.

Regels

Vanaf 1 juli 2023 moet de verhuurder zich aan regels houden. 
Deze regels:

  • gaan discriminatie en intimidatie tegen;
  • voorkomen een te hoge waarborgsom en onredelijke servicekosten;
  • verplichten de huurder om de huurovereenkomst op schrift te stellen en de huurder te informeren over de rechten en plichten van de huurder over de gehuurde woning;
  • verbieden de verhuurbemiddelaars dubbele bemiddelingskosten te vragen. 

Procedure

Houd uw verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan de regels? Door invoering van de wet kan de gemeente handhaven bij misstanden.

  • Beschrijf de situatie en mail naar omgevingsloket@woerden.nl.
  • Wilt u dat de gemeente daarna contact met u opneemt? Stuur uw gegevens mee. Dit is niet verplicht.  

Let op: huurt u een woning van een woningcorporatie? Dan kunt u de misstanden melden bij de klachtencommissie van de woningcorporatie.